Portal

Sum, allokering og rest ferie for alle brugere
Manager kan se værdier for sum, allokering og resterende feriedage for hver bruger. Dette kan gøres gennem portalen.     1.  Log ind på portalen på http...
Wed, 14 mar, 2018 at 5:46 PM
Ansøgning om fravær
Hvis en medarbejder ønsker at ansøge om ferie eller registrere en anden type fravær, som f.eks. sygdom kan dette ske via portalen eller mobil appen. L...
Fri, 1 Des, 2017 at 9:48 PM
Administration af medarbejdere
Administrator kan oprette hierarki til styring af medarbejdere. Dette kan gøres på 2 måder: For bruger / brugere eller for afdeling / afdelinger.     1. L...
Wed, 14 mar, 2018 at 11:32 AM
Redigering af indstillinger for underafdelinger
En Manager kan oprette afdelinger og ændre indstillinger for hver afdeling. Når en Manager ønsker at ændre indstillinger for en given afdeling, f.eks. Arbej...
Wed, 14 mar, 2018 at 11:49 AM
Tilladelse til registrering af tidligere fravær
En Manager kan give mulighed for at registrere fravær i fortiden for medarbejdere.      1. Log ind på portalen på https://portal.away4.com     2. Gå til A...
Wed, 14 mar, 2018 at 12:22 PM
Ændring af årlig tildeling for fraværstype (Bruger niveau)
Dette gælder for den enkelte bruger. Bemærk, nul betyder, at antallet af dage vil være ubegrænset. Manager kan begrænse antallet af dage, der kan bruges ...
Wed, 14 mar, 2018 at 12:31 PM
Ændring af årlig tildeling for fraværstype (Afdelingsniveau)
Dette gælder for alle brugere, der er tilknyttet afdelingen. Bemærk, nul betyder, at antallet af dage vil være ubegrænset. Manager kan begrænse antallet a...
Wed, 14 mar, 2018 at 12:37 PM
Oprettelse af fraværstyper
Manager kan oprette en ny fraværstype, som alle medarbejdere kan bruge.      1. Log ind på portalen på https://portal.away4.com     2. Gå til Adm...
Wed, 14 mar, 2018 at 12:42 PM
Oprettelse af tvunget fravær
En Manager kan oprette fravær, der vil blive brugt til alle medarbejdere. Dette fravær kaldes tvungen fravær.      1. Log ind på portalen på https://port...
Wed, 14 mar, 2018 at 12:56 PM
Oprettelse af helligdage
Manager kan oprette helligdage, der ikke tælles som fravær.      1. Log ind på portalen på https://portal.away4.com     2. Gå til Administration> Afde...
Wed, 14 mar, 2018 at 1:03 PM