Dette gælder for alle brugere, der er tilknyttet afdelingen.
Bemærk, nul betyder, at antallet af dage vil være ubegrænset.

Manager kan begrænse antallet af dage, der kan bruges til fravær  i de enkelte fraværstyper.


    1. Log ind på portalen på https://portal.away4.com    
    2. Gå til Administration> Afdelinger
    3. Klik på knappen Indstillinger ved siden af rodafdelingen
    4. Naviger til fanen Fraværstyper
    5. Klik på knappen Rediger ved siden af en fraværstype
    6. Indtast eller skift årlig tildeling for fraværstype
    7. Klik på knappen Gem og klik på Gem knappen i vinduet Indstillinger for afdeling

Årlig tildeling for fraværstype gælder nu alle medarbejdere i afdelingen.