En Manager kan oprette afdelinger og ændre indstillinger for hver afdeling. Når en Manager ønsker at ændre indstillinger for en given afdeling, f.eks. Arbejdsskema, kan dette ske via portalen.


    1. Log ind på portalen på https://portal.away4.com

    2. Gå til Administration> Afdelinger

    3. Klik på knappen Tilføj ved siden af rodafdelingen

    4. Indtast navnet på den nye afdeling

    5. Klik på Gem knappen

    6. Klik på knappen Indstillinger ved siden af den oprettede afdeling

    7. Gå til fanen Arbejde

    8. Marker Skift afkrydsningsfelt for at tilsidesætte indstillinger i afsnittet Arbejdsprogrammer

    9. Skift arbejdsplan for afdelingen

    10. Klik på knappen Gem i vinduet Indstillinger for afdeling


Arbejdsplanen for den valgte afdeling ændres. Ændringer i indstillinger på rodafdelingen, vil ikke påvirke indstillingerne for underafdelingen.