Hvis en medarbejder ønsker at ansøge om ferie eller registrere en anden type fravær, som f.eks. sygdom kan dette ske via portalen eller mobil appen.


  1. Login i portalen fra https://portal.away4.com
  2. Gå ind under Fravær > Ansøg
  3. Tryk på knappen Ansøg i øverste højre hjørne af kalenderen
  4. Indtast en fra / til dato og vælg eventuelt en halv dag
  5. Indtast en kommentar
  6. Vælg en fraværstype
  7. Tryk på gem


Hvis fraværstypen kræver godkendelse af nærmeste leder (F.eks. Ferie) vil fraværet stå som ansøgt, indtil det er godkendt af lederen. Hvis det er en type fravær, der ikke kræver godkendelse, så vil fraværet automatisk blive godkendt af systemet.